Home   Webboard   Search   All articles   SiteMap   Contact us   About us   พจนานุกรมไทย-มอญ   ข่าว
 
ประวัติศาสตร์มอญ
ชุมชนมอญ
ภาษามอญ
หลักภาษามอญ
ศาสนา
ธรรมสภา
เพลงมอญ
ศิลปมอญ
นิทานมอญ
ความเชื่อมอญ
ประเพณีมอญ
พิธีกรรมมอญ
อาหารการกินมอญ
เอกลักษณ์แต่งกาย
โหรศาสตร์มอญ
คัมภีร์/เอกสารมอญ
การละเล่น/การแสดง
บทความมอญ
วารสารเสียงรามัญ
ชมรมเยาวชนมอญ กรุงเทพฯ
รูปภาพ
เว็บที่น่าสนใจ
 
 
 
ѹѹ : 2014-07-31
  Online : 20
 [ ʹŧɳҡѺ ԡ ]
 
  ԧʹ
 - Wikipedia.org
 - Monsound
 - KaoWao.org
 - ??????? Dictionary
 - Monnews
 - Eu Mon
 - ??????? ??????
 - ?????????
 - ????????????-??????
 - Monmusic
 - ?????????
 - ???????????????
 - ??????
 - ??????
 - ?????????
 - ?????
 - ??????
StateCounter eXTReMe Tracker
  หน้าแรก > วิชาการ - แหล่งค้นคว้า [Links] > นิทาน : นิทานอีสป, นิทานเด็ก, นิทานเวตาล
 นิทาน : นิทานอีสป, นิทานเด็ก, นิทานเวตาล (อ่าน 73935 ครั้ง)ย้อนกลับ
 
นิทาน : นิทานอีสป, นิทานเด็ก, นิทานเวตาล

นิทาน น. เรื่องเล่ากันมา เช่น นิทานชาดก นิทานอีสป.
นิยาย น. เรื่องที่เล่ากันมา.
วรรณกรรม น. งานหนังสือ, งานประพันธ์, บทประพันธ์ ทุกชนิด ทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง เช่น วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ วรรณกรรมของเสฐียรโกเศศ วรรณกรรมาฝรั่สเศส วรรณกรรมประเภทสื่อสารมวลชน;
วรรณคดี น. วรรณกรรมที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ถึงขนาด เช่น พระราชพิธีสิบสองเดือน มัทนะพาธา สามก๊ก เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน. (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542)

1. นิทานอีสป 99 เรื่อง
นิทานอีสป

Thailandcentral.com นิทานอีสป 99 เรื่อง2. นิทานสำหรับเด็กๆ / นิทานเด็ก

นิทานเด็ก

 ประกอบด้วยนิทานพื้นบ้าน นิทานธรรมะ นิทานอีสป นิทานจีน นิทานนานาชาติ นิทานปรัชญา ฯ ล ฯ

3. นิทานเวตาล 25 เรื่อง

 " นิทานเวตาล ทรงนิพนธ์โดย กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หรือพระนามเดิม พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) จัดว่าเป็นวรรณกรรมเพชรน้ำเอก ซึ่งคนไทยรู้จักกันถ้วนหน้า
    วรรณกรรมเรื่อง นิทานเวตาลนี้ มีอายุนับได้หลายสิบปีแล้ว หากคุณค่าก็มิได้ลดลงตามวันเวลาเลย หากเปรียบดังสุรา จัดว่า ยิ่งบ่มนาน ยิ่งหวานหอม "
   จากคำนำ"นิทานเวตาล"ของสำนักพิมพ์ลายกนก

4. นิทานก่อนนอน
http://bouck.exteen.com/20050527/entry

5. นิทานธรรมะ/นิทานเซ็น
http://www.pantip.com/~buddhadasa/index_tale.html

6. นิทาน 5 เรื่อง
นิทาน ๕ เรื่อง ได้เเก่ โคบุตร พระอภัยมณี พระไชยสุริยา ลักษณวงศ์ เเละ สิงหไตรภพ
http://www.rayongzone.com/soontornpoo/fable.php3

7. นิทานเด็ก/ชุมชนเด็ก/Kid Square
นิทาน ๕ เรื่อง ได้เเก่ โคบุตร พระอภัยมณี พระไชยสุริยา ลักษณวงศ์ เเละ สิงหไตรภพ

http://kidsquare.com/content/index.php?catid=3

8. นิทานพื้นบ้าน
นิทานพื้นบ้าน หลากหลายเรื่อง
http://www.thaifolk.com/Doc/literate.htm

9. Dekkid.com นิทานอีสป 131 เรื่อง
ภายในเว็บมีนิทานอีสป 131 เรื่อง และประวัตินิทานอีสปด้วย
http://www.dekkid.com/E-sop/test2.htm

 นิทาน : นิทานอีสป, นิทานเด็ก, นิทานเวตาล

 
เมื่อ 20 / 07 / 2549 [ กลับสู่ด้านบน ]
  หน้าแรก > วิชาการ - แหล่งค้นคว้า [Links] > นิทาน : นิทานอีสป, นิทานเด็ก, นิทานเวตาล

???????? monstudies.com ????????? ???????????????????????? ??????? ???? ????????? ????????? ????????????? ????? ????????????????????? ???????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????? ?????????????? ?????? monstudies007hotmail.com.