MonStudies.com ศูนย์มอญศึกษา ประวัติศาสตร์มอญ ชนชาติมอญ ภาษามอญ วัดมอญ
01 March 2015, 23:33:56 *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News:     
 
   Home   Help Search Calendar Login Register  
Pages: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 35   Go Down
  Print  
Author Topic: ชนชาติมอญรามัญ  (Read 71230 times)
0 Members and 10 Guests are viewing this topic.
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,628« Reply #420 on: 04 March 2013, 21:44:36 »

นี่ไม่ใช่ สาวมอญ นะจ๊ะ   เอารูป นายกหญิงคนแรกของไทย มาลงสมัยท่านไปนมัสการเจดีย์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ครับ

วัน(มชน)ชาติอญ ไร้รัฐแต่ไม่ไร้ราก... สิ้นแผ่นดินแต่ไม่สิ้นชาติ  ๑๓

บรรยากาศของงานวันชาติมอญเป็นที่ครึกครื้นและสนุกสนานอย่างมาก เป็นช่วงเวลาและโอกาสที่แรงงานมอญจะได้พบปะสังสรรค์กัน เช่น พบปะคนในหมู่บ้าน รู้จักเพื่อนใหม่  ผู้ที่มาร่วมงานส่วนหนึ่งจะมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มมีลักษณะเป็น “กลุ่มทำบุญทำทาน” เป็นการรวมกลุ่มของคนหนุ่มสาวเพื่อทำกิจกรรมต่างๆในงานบุญประเพณี การร่วมกลุ่มลักษณะนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทำอยู่แล้วในสังคมมอญที่ประเทศพม่า ความสำคัญของงานวันชาติมอญมีความสำคัญต่อคนมอญในประเทศพม่าเป็นอย่างมาก รวมทั้งแรงงานมอญในประเทศไทยก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน การมาร่วมงานวันชาติของคนมอญเป็นการแสดงออกถึงการรักชาติ ซึ่งความรักชาติในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการจับอาวุธขึ้นต่อสู้ ถึงแม้ว่าอุดมการณ์รักชาติของคนมอญรุ่นใหม่ จะถูกผลิตขึ้นจากอิทธิพลปัญหาทางการเมืองระหว่างรัฐบาลพม่าและชนกลุ่มน้อยเมื่อหกสิบปีก่อนซึ่งเริ่มต้นด้วยการจับอาวุธขึ้นต่อสู้เพื่อกู้ชาติมอญ จนกระทั่งมีการเจรจาหยุดยิงกับรัฐบาลพม่า การเรียกร้องสิทธิ์ในการปกครองตนเองของมอญก็ยังคงอยู่เรื่อยมา คนมอญในประเทศพม่าทุกคนถูกปลูกฝังเรื่องการรักชาติ และในปัจจุบันอุดมการณ์รักชาติได้ถูกอธิบายใหม่ว่าการรักชาติคือการรักษาไว้ซึ่งภาษาและวัฒนธรรมมอญ หากสิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่ ชาติก็จะคงอยู่ด้วย งานวันชาติจึงเป็นโอกาสที่คนมอญทั้งหลายได้แสดงออกถึงการรักชาติ รำลึกถึงผู้ที่เสียสละทำงานเกี่ยวกับชนชาติ ผ่านการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมประเพณีและศิลปการแสดง
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,628« Reply #421 on: 04 March 2013, 21:53:28 »

นี่สาวมอญ พระประแดง ตอนประกวด เทพีนางสงกรานต์ ปี ๕๕

วัน(มชน)ชาติอญ ไร้รัฐแต่ไม่ไร้ราก... สิ้นแผ่นดินแต่ไม่สิ้นชาติ  ๑๔

แต่ในทุกวันนี้การจัดงานวันชาติมอญ หรือ วันรำลึกบรรพบุรุษมอญในจังหวัดสมุทรสาคร กลับถูกบิดเบือนความหมายไปในเชิงลบ ว่าเป็นการรวมตัวกันเพื่อระดมทุนต่อต้านรัฐบาลพม่า ซึ่งจะเป็นการกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ว่าต่อไปพม่ากับไทยจะโกรธกันเพราะไทยให้แรงงานมอญจัดงานวันชาติมอญในเมืองไทย หรือ การนำไปผูกโยงกับเหตุการณ์ความสงบในพม่าที่ผ่านมาเช่นการเดินขบวนประท้วงรัฐบาลพม่าของเหล่าพระสงฆ์และประชาชน ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากความคิดจาก “คนนอก” ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดมาตลอด ในขณะที่ “คนใน” ซึ่งหมายถึงคนไทยเชื้อสายมอญกลับไม่ได้รู้สึกอะไร ทั้งวัดและชุมชนมอญก็ยินดีให้มีการจัดงานวันชาติมอญ หรือ วันรำลึกบรรพบุรุษมอญ เพราะทราบดีว่าวันชาติมอญนั้นคือวันที่คนมอญทั้งหลายรำลึกถึงรากเหง้า บรรพบุรุษ วัฒนธรรมประเพณีของตนเองทั้งสิ้น และตระหนักดีว่าเจตนารมณ์ของงานวันชาติมอญนั้นก็เพียงต้องการให้คนมอญไม่ลืมตัว ไม่ลืมความเป็นมอญ ซึ่งไม่ได้รวมตัวเพื่อต่อต้านพม่าอย่างที่เข้าใจ

คนไทยเชื้อสายมอญเอง ก็มีสิทธิที่จะแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชาติพันธุ์ ดังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กล่าวไว้ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน  มาตราที่ ๖๖  “บุคคลซึ่งร่วมตัวกันเป็นชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” จึงไม่แปลกอะไรว่า งานวันชาติมอญ หรือ วันรำลึกบรรพบุรุษมอญ จะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างแรงงานมอญจากประเทศพม่ากับคนไทยเชื้อสายมอญให้รำลึกถึงความเป็นมอญที่มีร่วมกัน...แม้ว่าจะต่างสัญชาติแต่ชาติพันธุ์นั้นไม่แตกต่าง...

 
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,628« Reply #422 on: 27 June 2013, 20:42:23 »


ชนชาติมอญ-รามัญ


ชนชาติมอญ-รามัญ : ตามที่นำเสนอมาแล้วว่าทั้งชนชาติทมิฬและกลิงค์ที่อพยพเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแต่ประมาณพ.ศ.๒๗๗ นั้นคือปัญหาใหญ่ ซึ่งเป็นผลจากการทำสงครามรวบรวมดินแดนในอินเดียของ พระเจ้าอโศกมหาราช ต่อการทำสงครามรวบรวมแว่นแคว้นนั้น มีอยู่ ๓ อาณาจักรที่เข้มแข็งมากและเป็นปัญหา กับพระเจ้าอโศกมหาราช ได้แก่ อาณาจักรกัศมีร์, อาณาจักรกลิงค์รัฐ และ อาณาจักรทมิฬ
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,628« Reply #423 on: 27 June 2013, 20:48:16 »


ชนชาติมอญ-รามัญ  ๒

ในการทำสงครามนั้นอโศกมหาราช มิอาจเอาชัยชนะเหนืออาณาจักร กลิงค์รัฐและอาณาจักรทมิฬ (โจฬะ) ได้ในเวลาสั้น ๆ ผิดคลาดไปจากแผนการเดิม กลายเป็นสงครามที่ยึดเยื้อ ศิลาจารึกหลักที่ ๑๓ ของพระเจ้าอโศกมหาราช กล่าว ถึงการทำสงครามปราบอาณาจักรกลิงค์รัฐเมื่อ พ.ศ.๒๗๗ มิเนื้อหาตอนหนึ่งดังนี้
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,628« Reply #424 on: 27 June 2013, 20:50:42 »


ชนชาติมอญ-รามัญ  ๓

เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชขึ้นครองราชสมบัติได้เป็นปีที่ ๘ พระองค์ได้ มีชัยในการทำสงครามปราบปรามอาณาจักรกลิงค์รัฐสำเร็จ มีชาวกลิงค์จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ คน ได้ถูกจับเป็นเชลย ทหารและประชาชนอื่น ๆ สูญเสียชีวิตประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน หลังจากนั้นยังมิประชาชนอีกมากมายได้สิ้นชีพลง นับแต่นั้นมา อาณาจักรกลิงค์ก็ได้ถูกยึดครองแล้ว..."

เสนีย์อนุชิต ถาวรเศรษฐ ก็อ้างในการค้นคว้าของเขาถึงบันทึกของกรีก ซึ่งเขียนเอาไว้โดยนักประวัติศาสตร์ชื่อ พลินี เขาสรุปเรื่องราวเอาไว้ว่าสงคราม ปราบปรามอาณาจักรกลิงค์รัฐมหาราชาแห่งอาณาจักรนี้มีกองทหารรวม ๖๐,๐๐๐ คน  ทหารม้า   ๑,๐๐๐   คน   ทหารช้าง   ๗๐๐   เชือก   ปรากฏว่าทั้งทหารและประชาชนของกลิงค์รัฐต้องล้มตายไปราว    ๒๐๐,๐๐๐    คนเช่นเดียวกัน...
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,628« Reply #425 on: 27 June 2013, 20:53:12 »


ชนชาติมอญ-รามัญ  ๔

การอพยพทั้งของกลิงค์และทมิฬลงมาสู่ อาณาจักรเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของอินเดียในสมัยนั้น รวมทั้งดินแดนของ อาณาจักรสุวรรณภูมิ สภาพ ต่าง ๆ เต็มไปด้วยความโกลาหลสับสนวุ่นวาย สร้างความยุ่งยากให้กับบรรดา เชื้อสายเจ้าอ้ายไต ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งรกรากอยู่ก่อนหน้านับย้อนเวลาได้กว่าพันปี แล้วทำการปกครองชนพื้นเมืองดั้งเดิมเอาไว้หลายเผ่าพันธุ์ มีทั้งพวกพื้นเมืองเผ่านาคา และชนชาติพื้นเมืองแขกดำ บรรดาชนพื้นเมืองดังกล่าวหลายเผ่าพันธุ์เคยอยู่ร่วมกับ พวกอ้ายไตอย่างสุขสันติและผสมกลมกลืนเป็นอย่างดี ...แต่เมื่อชนชาติทมิฬและกลิงค์ได้แทรกตัวเข้ามาก็เกิดสงครามแย่งยึดดินแดนให้ปั่นป่วน ระส่ำระสายขึ้นมา ในหลาย ๆ โอกาส กล่าวได้ว่าบรรดาสองชนชาติซึ่งเป็นผู้อพยพจากภัยสงครามใน อินเดียได้กลายมาเป็นภัยคุกคามใหม่ของอาณาจักรสุวรรณภูมิ...
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,628« Reply #426 on: 27 June 2013, 20:56:06 »


ชนชาติมอญ-รามัญ  ๕

เรื่องของเผ่าพันธุ์ทมิฬ (โจฬะ) และกลิงค์ จึงมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์ กับประวัติศาสตร์ของสุวรรณภูมิที่เราจะตัดขาดไปจากการศึกษาไม่ได้แม้แต่น้อย ...ผู้อพยพชนชาติกลิงค์ความจริงเป็นพื้นฐานของชนชาติมอญในปัจจุบันนั้นเอง ... แต่ส่วนใหญ่พวกเหล่านี้จะตั้งรกรากอยู่ใน หมู่เกาะพระกฤตหรือ เกาะชบาตะวันออก ซึ่งก็คือหมู่เกาะชวาของประเทศอินโดนีเซียนั่นเอง ...สำหรับชนชาติทมิฬก็ตั้งรกราก ปักฐานส่วนมากบริเวณหมู่เกาะชบาตะวันตก ได้แก่ "เกาะสุมาตรา" แล้วอีกส่วน คงกระจายพรายพลัดกลายเป็นประชาชนส่วนมากของกัมพูชาและพม่า ....จะเห็นได้ว่าทั้งชนชาติทมิฬ(โจฟะ) และกลิงค์ จึงมีบทบาทในฐานะบรรพบุรุษของหลาย ชนชาติสําหรับภูมิภาคแถบนี้จึงเป็นเรื่องควรสนใจในการค้นคว้าศึกษา....
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,628« Reply #427 on: 27 June 2013, 20:59:25 »


ชนชาติมอญ-รามัญ  ๖

พวกมหาราชาดั้งเดิมที่เคยปกครองอาณาจักรเกษียรสมุทรจะพากันหลบ หนีภัยโจมตีของพวกกลิงค์เข้าไปอาศัยอยู่ในหมู่เกาะบาหลี ต่อมาทั้งทมิฬกับกลิงค์ มักก่อสงครามระหว่างกันเอง จนส่งผลให้บางส่วนต้องอพยพข้ามเข้ามาอยู่ในดินแดน สุวรรณภูมิหรือยังมีที่กลับคืนสู่อินเดียบ้านเกิด 

ยังมีชนชาติทมิฬจากหมู่เกาะกาละ (สุมาตรา) ก่อกบฏแย่งชิงอำนาจกัน กลุ่มพวกที่พ่ายแพ้ได้หลบเข้ามาตั้งรกรากในบริเวณจังหวัดระนองปัจจุบัน ผสมเผ่าพันธุ์เข้ากับชนชาติกลิงค์ ชนชาติพวกนี้เองคือชนชาติรามัน ซึ่งเสนีย์อนุชิต ถาวรเศรษฐ เคยเขียนถึงว่า "...พวกราชาแว่นแคว้นต่าง ๆ มักส่งกองทัพเข้าจัดการ กับทมิฬกลุ่มนี้ แต่มหาจักรพรรดิท้าวกุเวรมีคำสั่งว่า "รามัน" โดยมันหมายถึง ชนชาติทมิฬ ส่วนคำว่า “รา” หมายถึงไม่ให้ปฏิบัติการใด ๆ ขอให้รอคำสั่งไว้ก่อน..." แต่มีบางตำนานกล่าวว่าชนชาติทมิฬกลุ่มนั้นได้ไปผสมเผ่าพันธุ์กับชนพื้นเมืองแขกดำ ชนเผ่าชวาจนเพิ่มจำนวนเรื่อย ๆ หลังจากนั้นก็ถูกเรียกชื่อใหม่ว่ารามัญต่อ ๆ มา
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,628« Reply #428 on: 27 June 2013, 21:02:55 »


ชนชาติมอญ-รามัญ  ๗

ยังมีชนชาติกลิงค์จากหมู่เกาะชบาตะวันออกมักก่อกบฏแย่งชิงอำนาจกัน เอง พวกพ่ายแพ้ก็หลบเข้ามาอาศัยอยู่ในแถบนี้เช่นกัน ชนชาติกลิงค์ดังกล่าวก็เข้า ผสมเผ่าพันธุ์กับชาวรามัญ ซึ่งถือว่ามีวัฒนธรรมต่ำกว่าแล้วก็กลมกลืนด้าน วัฒนธรรมจนใกล้เคียงกับวัฒนธรรมของชนชาติมอญ ...กระทั่งต่อมาก็เกิดแคว้นรามัญ กลายเป็นชนชาติใหม่อีกชนชาติในสุวรรณภูมิ เกิดเป็นอีกแว่นแคว้นของอาณาจักรนาคฟ้า   แล้วแผ่ขยายออกไปในเวลาต่อมา!
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,628« Reply #429 on: 17 July 2013, 00:22:31 »


สัญญาณอันตราย..วิกฤติมอญจะสูญพันธุ์

  ท่านผู้อ่านที่เคารพ..ในอดีตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในลุ่มแผ่นดินสยามและดินแดนพม่าทุกวันนี้ไม่มีเผ่าพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลเหนือเผ่าพันธุ์อื่นยิ่งใหญ่ไปกว่าเผ่าพันธุ์มอญ ทั้งด้านการเมือง ศิลปวัฒนธรรม และภาษา นั่นคือความภูมิใจของผู้เขียนในฐานะผู้สืบทอดและมีเลือดเนื้อเชื้อไขเต็มทุกอณูในความในการดำรงไว้ความเป็นเผ่าพันธุ์มอญ
            เมื่อช่วงเข้าพรรษา..ได้มีโอกาสกลับถิ่นกำเหนิดและถิ่นที่เคยอาศัยเรียนหนังสือในสมัยเด็ก เกือบ 20 ปีไม่เคยย่างกายเข้าไปสัมผัสและเที่ยวดูสถานที่ตนเองเคยดำรงชีพอยู่ หมู่บ้านมอญสมัยที่ผู้เขียนเคยอยู่ปัจจุบันเป็นป่าถูกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ยึดไปหมด  หมู่บ้านมอญที่เคยอยู่รวมกลุ่มกันหย่อม ๆ เพื่อประกอบอาชีพทำไร่ตามวิถีชีวิตคนมอญรุ่นเก่า ๆ ที่หนีทัพมาจากประเทศพม่าไม่มีเค้าให้เห็น นานๆ จะเจอบ้านเรือนมอญ  2 -3 หลังที่ถูกจ้างให้เฝ้าสวนและที่ดินของนายทุนที่บุกรุกเข้าไปซื้อที่ดิน สาเหตุที่หมู่บ้านมอญไม่มีให้เห็นนอกจากความยากลำบากในการหาที่ดินเพื่อทำไร่แล้ว ประกอบกับมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมมาสู่ภาคโรงงาน เพราะได้เงินดีกว่า และไม่ต้องสี่ยงด้านราคาในภาคเกษตรกรรม ที่บางปีราคาดีบ้างไม่ดีบ้าง ตามปัจจัยอุปสงค์ อุปทานของตลาดเศรษฐกิจ
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,628« Reply #430 on: 17 July 2013, 00:26:47 »


สัญญาณอันตราย..วิกฤติมอญจะสูญพันธุ์  ๒

แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรื่องที่เป็นห่วงวันนี้ ปัญหาคือว่าปัจจุบันสัญญาณอย่างหนึ่งที่ปรากฎชัดว่า “มอญกำลังจะสูญพันธุ์” นั่นก็คือ ปัญหาแรก เด็กรุ่นใหม่ในจังหวัดกาญจนบุรีเริ่มต้นจาก อ.สังคละบุรี ทองผาภูมิ และไทรโยค ทางรัฐบาลไทยได้ให้สัญชาติเป็นจำนวนมาก สมัยหนึ่งผู้เขียนเคยเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันและสนับสนุน โดยไปสนทนากับ พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา อดีตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยที่กระทรวงฯ เพื่อเร่งผลักดันให้โอกาสแก่พวกเด็กที่ไร้สัญชาติเหล่านี้มีโอกาสทางสังคมและยืนอยู่ได้ท่ามกลางโลกที่แข่งขันอย่างสูงยิ่งอยู่ขณะนี้
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,628« Reply #431 on: 17 July 2013, 00:29:56 »


สัญญาณอันตราย..วิกฤติมอญจะสูญพันธุ์   ๓

แต่เมื่อเด็กเหล่านี้ (รวมทั้งผู้ใหญ่) ได้รับสัญชาติแล้วผู้เขียนกลับเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะเราไม่มีแผนรองรับในการสร้างความสำนึกภูมิใจวัฒนธรรมภาษา ดำรงไว้ซึ่งรากเหง้าของตนเอง ทำให้เด็กส่วนใหญ่ที่ผู้เขียนไปพบในช่วงเข้าพรรษานั่น ไม่มีการพูดภาษามอญแม้แต่คนเดียวและที่สำคัญบางคนกำลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัย กำลังเรียนระดับนักเรียนทหารเรือ สารวัตรทหารอากาศก็มี ซึ่งหากเรามีแผนรองรับคิดว่าเด็กเหล่านี้ต่อไปอนาคตน่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการดำรงไว้ในความเป็นเผ่าพันธุ์มอญ เพราะเชื่อว่าพวกเธอเหล่านี้ในอนาคตคือฐานรากบุคลากรที่มีศักยภาพ คุณภาพอย่างยิ่ง..น่าเสียดายว่าเรากำลังจะเสียโอกาสไปและเริ่มเห็นเค้าลางจุดเริ่มต้นว่าเผ่าพันธุ์มอญกำลังเริ่มจะสูญพันธุ์ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และจิตสำนึกในความเป็นมอญ..
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,628« Reply #432 on: 17 July 2013, 00:37:50 »

ทหารมอญและชนชาติมอญยังอยู่จะไม่สูญเผ่าพันธ์เป็นอันขาด

สัญญาณอันตราย..วิกฤติมอญจะสูญพันธุ์  ๔

ปัญหาที่สอง..ผู้เขียนร่วมกับพระสงฆ์มอญกลุ่มหนึ่งก่อตั้ง “ชมรมส่งเสริมพัฒนาการศึกษาพระสงฆ์” มาตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบันเรามีงบประมาณอยู่ประมาณ 450,000 บาท ในอดีตชมรมฯ ขาดแคลนทั้งงบประมาณ และทรัพยากรบุคคล ปัจจุบันเมื่อเรามีงบประมาณกลับไม่มีทรัพยากรบุคคลที่จะเรียนหนังสือ เหตุอาจเป็นเพราะ หนึ่ง  ผู้ปกครองและเด็กอาจจะไม่รู้ว่ามีชมรมส่งเสริมการศึกษาอยู่ตรงนี้ ทำให้ผู้ปกครองหรือเด็กบางคนอยากเรียนแต่ไม่มีงบประมาณก็เลยตกเป็นแรงงานตามหมู่บ้านหรือโรงภาคภาคอุตสาหกรรมไป สอง ชมรมส่งเสริมพัฒนาการศึกษาพระสงฆ์ เบื้องต้นตั้งขึ้นมาขณะที่ผู้เขียนดำรงเพศเป็นสมณะ ทำให้วิธีคิดของผู้เขียนแคบมองเห็นเฉพาะปัญหาของพระสงฆ์เท่านั้น แต่เมื่อออกมาจุดนี้ ความคิดนี้ก็เลยเปลี่ยน ปัจจุบันจึงพยายามที่จะเข้าไปดูแลเด็กและเยาวชนมอญมากยิ่งขึ้น แต่ปัญหาของผู้เขียนก็คือ ไม่ได้ลงไปคลุกคลีกับกลุ่มคนมอญและชุมชนหมู่บ้านมอญโดยตรง ทำให้เกิดช่องว่างในการปฎิสัมพันธ์ระหว่างเด็กและเยาวชนกับผู้เขียน..
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,628« Reply #433 on: 17 July 2013, 00:49:30 »ที่ชนชาติมอญจะสูญพันธ์จริงมีชาวมอญในสยามประเทศนี่แหละเริ่มสูญไปทีละบางๆ เห็นๆกันอยู่เป็นจริงทั้งนั้นหรือชาวมอญผู้ใดจะเถียงจงแย้งมาครับ

สัญญาณอันตราย..วิกฤติมอญจะสูญพันธุ์  ๕

อันที่จริงปัญหาที่หนึ่งและที่สองนี้ ผู้อ่านอาจจะเห็นแตกต่างกัน แต่ความจริงเชื่อมโยงกันในอันที่จะรองรับการรวมกลุ่มและการพัฒนาทรัพยาบุคคลมอญขึ้นมาหาจุดยืนในสังคม นี้คือปัญหาวิกฤติทรัพยาบุคคลมอญในเมืองไทยรุ่งหลัง  ที่มอญเมืองไทยรุ่นเก่าอาจจะมองแล้วหัวเราะ หัวเราะว่ามอญที่อพยพเข้ามารุ่นหลังบอกว่ามอญเมืองไทยรุ่นเก่าไม่รักชาติ (เหตุเพราะไม่ให้ความช่วยเหลือ)  แต่มอญเมืองไทยหลายชุมชน หลายหมู่บ้านยังคงรักษาภาษา วัฒนธรรม ประเพณีของเผ่าพันธุ์อัตลักษณ์มอญไว้อย่างเหนียวแน่นเป็นร้อย ๆ ปี  ส่วนมอญอพยพรุ่นใหม่ที่ว่ารักชาติ รักแผ่นดิน เพิ่งเข้ามาอยู่ยังไม่ถึง 50 ปีกลับถูกวัฒนธรรมกลืนชาติกลืนไปสิ้นทั้งความคิด วิถีชีวิต และจิตสำนึกในความเป็นเผ่าพันธุ์มอญ...

ส่วนต่างประเทศที่เผ่าพันธุ์ไปลี้ภัย ผู้เขียนเคยเสนอแล้วครั้งหนึ่งว่า..ปัญหาเหล่านี้มีไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน เท่าที่ไปประสบพบเจอเด็กส่วนใหญ่ไม่สนทนาภาษามอญ และเวลาเจอคนมอญด้วยกันก็ไม่นิยมทักทายหรือส่งเสียงแบบมอญ ซึ่งเข้าใจว่าเด็กส่วนใหญ่กำลังอยู่ในวัยเรียน ใช้ชีวิตอยู่แต่ในห้องเรียนมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติ ภาษามอญคงพูดกันไม่รู้เรื่องแน่ ..แต่เมื่อกลับถึงบ้านทำไมผู้ปกครองไม่บังคับให้เด็กใช้ภาษาตนเอง ผู้เขียนเห็นบางครอบครัว ซึ่งยังขำไม่ออกอยู่จนกระทั้งทุกวันนี้ก็คือ พ่อแม่ส่งเสียงภาษาท้องถิ่นนั่น ๆ ถูกบ้างไม่ถูกบ้าง บางคำปนภาษามอญก็มี ทำไมไม่พูดภาษามอญไปเลย เพื่อให้เด็กได้รับซึมซาบเข้าไปในตัวของเขาและไปถ่ายทอดกับเพื่อนในห้องเรียนได้ว่าตนเองมีความเป็นมอญและเชื้อสายมอญที่ครั้งหนึ่งเคยมีแผ่นดินของตน เผื่อวันหนึ่งเด็กต่างชาติเหล่านั่นเมื่อโตขึ้นจะได้รู้ว่า
« Last Edit: 17 July 2013, 01:00:34 by suri » Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
suri
แฟนมอญพันธุ์แท้
*

คะแนนนิยม: 543
Offline Offline

Posts: 7,628« Reply #434 on: 17 July 2013, 00:57:09 »


สัญญาณอันตราย..วิกฤติมอญจะสูญพันธุ์   ๖

ครั้งหนึ่งเราเคยมีเพื่อนเป็นคนเผ่าพันธุ์มอญและไม่แน่หากเด็กคนนั่นเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาความรู้สึกแบบนี้ก็อาจจะฝังใจเขาอยู่และพร้อมจะเป็นกระบอกเสียงให้เพื่อนมอญคนนั่นก็ได้..แต่เชื่อเถอะทั้งคนมอญที่ลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศและคนมอญที่อยู่ในเมืองไทย ไม่เกิน 50 ปี ไม่มีภาษาของตนเองแน่ เว้นชุมชนมอญชนาดใหญ่อย่างหมู่บ้านสังคละบุรีที่ยังพอรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้ได้ เพราะส่วนหนึ่งกำลังกลายเป็นธุรกิจ   ขายวัฒนธรรม ประเพณีมอญกันอย่างเอาเป็นเอาตาย..

         ทางด้านประเทศพม่าซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมของคนเผ่าพันธุ์มอญขนานแท้ ปัจจุบันหากไม่มีพระสงฆ์เป็นแกนนำ คิดว่าไม่นานคงจะสูญสิ้นไปไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน แต่อาจจะช้าหรือเร็วเท่านั่น ถามว่าปัญหาทั้งหมดนี้ บุคคลหรือองค์กรใด ควรเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกันแก้ไขครับ..ผู้เขียนตอบได้เลยว่า คำตอบอยู่ที่พรรคมอญใหม่ครับ ..อย่าอาศัยเพียงความรู้สึกว่า “รักชาติ” แล้วจะต้องจับปืนต่อสู้ การต่อสู้มีหลายหลายวิธีการ และสมมติหากวันหนึ่งเกิดคนมอญจำนวนมากอยากเป็นทหารขึ้นมา  คำถามง่าย ๆ ที่รอคำตอบ คือ “พรรคมอญใหม่มียุทโธปกรณ์และอาหารเครื่องนุ่งห่มให้เขาเหล่านั่นหรือไม่” ถามอีกรอบว่า  เมื่อไรคุณจะตื่นรับรู้กับความเปลี่ยนแปลงของโลก  และเมื่อไรคุณจะรู้จักคำว่า “มวลชน” ให้มากกว่านี้  ประธานพรรคมอญใหม่ลองถามตัวเองและกลุ่มพวกพ้องดูสิครับ..
Logged

จิตที่ตั้งหมั่นไว้ดีแล้วย่อมข้ามพ้นห่วงแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญ
Pages: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 35   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.153 seconds with 21 queries.